DataCage Classic MB453Tray-B
大圖顯示
其他零組配件
停產
產品說明:

內接  MB153, MB154, MB453, MB454, MB455, MB876系列 硬碟抽取盤,可與外接多層MB561系列、和單層MB559系列硬碟外接盒交互使用。
可支援相容以下型號:
單層 SATA: MB876SK-B
多層 SATA: MB153SP-BMB154SP-BMB155SP-BMB453SP-BMB454SPF-BMB455SPF-B
單層 SAS: MB876IK-B
多層 SAS: MB453IPF-B


ICY DOCK MB453,454,455,876系列 硬碟抽取盤 - 時尚黑
 

產品型號
MB453Tray-B
材質結構
塑化面板 & 鋁
尺寸大小 (L x W x H)
157 x 112.4 x 26.6mm
重量
104g
分享至FB   
MB453Tray-B
產品功能說明
技術支援 & 下載
         
Copyright © 2022 ICY DOCK.tw All rights reserved.